دژخیمان خامنه ای ۴زندانی را در ارومیه و زاهدان اعدام کردند.

سه تن از زندانیان صبح روز دوشنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. این سه زندانی روز یکشنبه، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند.
در زاهدان نیزصبح روز یکشنبه نیز دژخیمان خامنه ای یک زندانی متأهل و دارای دو فرزند را اعدام کردند.