اعتراضات عمومی علیه به کارگیری شبه نظامیان تروریست خارجی برای ارعاب و کنترل مناطق سیل زده توسط سپاه پاسداران، بحران درونی حکومت آخوندی را دامن زده است.

درحالیکه نیروی تروریستی قدس از ورود شبه نظامیان تروریست حزب الشیطان لبنان به مناطق سیلزده خبرمیدهد، اعتراضات مردمی و انزجار عمومی علیه این جنایتکاران تحت امرخامنه ای و پاسدارخون آشام قاسم سلیمانی بالاگرفته و واکنشهای تدافعی و ترسان سرکردگان سپاه تروریستی ولایت فقیه را به دنبال داشته است.

پاسدار تروریست تنگسیری سرکرده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت که کسانی که که به حضور حشدالشعبی در خوزستان معترض هستند یا ناآگاه هستند یا وابسته به بیگانگان.

ازسوی دیگر اقدامات خامنه ای و پاسدار قاسم سلیمانی برای به کارگیری شبه نظامیان تروریست خارجی به بحران درونی رژیم دامن زده است.
پارسایی، عضو مجلس رژیم از شیراز گفت: حضور نیروهای نظامی خارجی حتی به بهانه امدادرسانی قابل قبول نیست.

رحیمی عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت: برای مجلس هنوز مشخص نیست که کنترل حضور این نیروها صورت گرفته یا خیر و اگر موضوع در گزارش وزیر کشور به صورت شفاف مطرح نشود نسبت به طرح سؤال اقدام خواهد شد.

یک رسانه حکومتی نیز می نویسد: حضور نیروی عراقی در خوزستان کاری نادرست است. سؤال مهم پاسخ نداده همان موضوع انتقاد از قاسم سلیمانی و البته سپاه بود که با کدام مجوز نیروی نظامی خارجی به ایران دعوت کرده‌اند.

این در حالیست که به نوشته کیهان خامنه‌ای، حشدالعشبی و سایر گروههای شبه‌نظامی خارجی رژیم، به دعوت پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس وارد خاک ایران شده است.