واشنگتن فری بیکن خبر داد آمریکا در هفته‌های آینده بخشهای معادن، ساختمان سازی و مهندسی رژیم ایران را مورد تحریم قرار خواهد داد.

این گزارش می‌نویسد:‌ تحریم‌ها توان نظامی سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان وابسته به آن را که اقتصاد ایران به ویژه فلزات گران‌بها را در کنترل خود دارند، کاهش می دهد.

واشنگتن فری بیکن می‌افزاید: بعد از تحریم‌های مربوط به تجارت نفت خام و تحریم‌های بخش فلزات رژیم ایران، در هفته‌های آینده دولت آمریکا امکان دارد تصمیم بگیرد تا بخشهای معادن، ساختمان‌سازی و مهندسی رژیم ایران را مورد تحریم قرار دهد، با این هدف که منابع درآمد این رژیم را باز هم کاهش دهد.
این منبع افزود: دولت آمریکا با اعلام تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران یک گام بی‌سابقه برای جبران پول نقد هنگفتی که توسط دولت اوباما به آخوندها داده شد برداشت. پولی که جیب رژیم ایران را پر کرد تا در زمینه تکنولوژی موشکهای بالستیک گامهای جدی بردارد.
تحریم‌ها توان نظامی سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان وابسته به آن را که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به ویژه فلزات گران‌بها را در کنترل خود دارند، کاهش می دهد. دولت ترامپ تاکنون علائمی که حاکی از سبک کردن تحریمها باشد از خود بروز نداده و این امر باعث کلافگی رژیم ایران شده است.
دولت ترامپ با تحریم بخش نفتی اعمال محدودیتها بر این رژیم را آغاز کرد و هفته گذشته با تحریم بخش فلزات سیاست فشار حداکثر بر رژیم ایران ادامه داد و یک منبع درآمد دیگر این رژیم را که تنها در فاصله مارس ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به شش میلیارد دلار بالغ می‌شد قطع کرد.. گام بعدی تحریم بخشهای معادن، ساختمان‌سازی و مهندسی رژیم ایران است که قرار است به زودی به اجرا درآید.